با پوزش از دیرکرد در پاسخ نامه

 

به سهراب چمن آرای گرامی درود!

نخست اندیشه‌ی والا و انگیزه‌ای را که برای آگاهی جوانان از چگونگی کار شاهنامه، و گزیده‌ی داستان‌های آن دارید می ستاییم.

دو دیگر آنکه شاید آگاهی ندارید که من سی سال بر روی شاهنامه‌ی کوشش کردم و آنرا از افزوده‌هایی که در این یکهزار سال بر دست رونوشت‌برداران، و در 970 سال پیش بهنگام مودود (سه اُمین امیر غزنوی) و بر دست شاعران قلم بمزد بر شاهنامه‌ی فردوسی افزودند، تا صله‌ی نبوده‌ی محمود را بزرگ جلوه درآرند، ویراسته‌ام و ‌شاهنامه‌ی سروده‌ی فردوسی را با 27 سنجه و میزان از آلایش اندیشه‌های انیرانی و دروغ‌های افزوده، پاک و ویژه کردم وبه دست ایرانیان دادم!

بر این بنیاد، چون از من می‌پرسید، می‌بایستی که بر بنیاد اندیشه‌ی خود پاسخ بدهم.

1-      فردوسی هیچگاه برای محمود نسرود . . . چون سال پایان شاهنامه 400 هجری است، آغاز آن به 370 برمی‌گردد، و بدان هنگام محمود درم‌خریدزاده 10 ساله بوده است، و هیچیک از کسانی که در این یکسدسال بر روی شاهنامه کار کرده‌اند، همین سروده‌ی  فردوسی را درنیافته، یا از چشم فروافکند‌ه‌اند . . . در آغاز :

ستم باد بر جان او، ماه و سال

کجا، بر تن شاه، شد بد سگال

شاه (←امیرمنصور پشتیبان فردوسی) و بدسگال (←محمود غزنوی که در آغاز حکمرانی خویش در ذیقعهده‌ی 389 امیرمنصور را در زندان گردیز بکشت)

و در پایان شاهنامه :

براین، سالیان، چهارسد بگذرد

کزین دوره، کس، تخت را نسپرد

شود بنده‌ی بی‌هنر شهریار

نژاد و بزرگی نیاید بکار

این سالیان (← سال نبرد قادسیه)، چهارسد (سال پایان یافتن شاهنامه) بنده‌ی بی‌هنر(← محمود که بدانهنگام شهریار بود)

پس چگونه؟ این داستان‌های دروغ را که مورد نگرش تقی‌زاده و فروغی فراماسون، و ذبیح‌ا... صفای رونوشت بردار از نوشته‌های غربیان و دیگران است، می‌توان پذیرفت؟

افزون بر این گفتارها، بخش‌هایی دیگر چون داستان اسکندر (شکست دارا) و داستان هفتخوان اسفندیار و داستان کوه سپند، و جای جای گفتارهای افزوده بگفتار فردوسی را بشهنامه اندر کرده‌اند، که بایستی در پژوهش‌های امروز، و آینده، بدانها نگریست!

آرمان بلند آغاز کرده‌اید، بفرجام روشن و خوش بینجامد!

برای فراهم آوردن آن می‌توانید با دفتر بنیاد نیشابور 88962784 021 تماس بگیرید.

ترتیب فرستادن آنرا برای شما خواهند داد.

در پایان، دیگر بار، تشخیص شما را - که جوانان ایران، بایستی با شاهنامه آشنا شوند می‌ستایم.

 

شاد و پیروز باشید

فریددون جنیدی


 
 


From: sohrab@chamco.net
To: fereydoonjoneydi@hotmail.com
Subject: Shahnameh @ www.chamanara.net
Date: Thu, 11 Feb 2010 18:47:40 -0600

 

استاد فریدون جنیدی سلام
حرفه من مهندسی و فقط  از روی علاقه چند کتاب نوشته ام که این کتابها را در وب سایت خودم برای علاقه مندان گذاشته ام که دانلود کنند
کتاب "گفتار شور انگیز فردوسی" را برای جوانان نوشته ام که بتوانند با صرف چند روزکتاب خواندن بدانند داستانهای شاهنامه چیست و به عظمت این گنجینه ادبی پی ببرند
اگر نگاهی به این کتاب بکنید و نظر مثبت و یا منفی خودتان را بمن بفرمائید بی نهایت سپاسگزار میشوم
فکر میکنم اگر کتاب را با پست برایتان بفرستم بدستتان نخواهد رسید لذا در وب سایت خودم به آدرس زیر میتوانید آنرا مطالعه بفرمائید
با احترام
سهراب چمن آرا
www.chamanara.net